home
preventie
screening
diagnose
behandeling
educatie/dieet
opvolging
wanneer verwijzen
aanvraagformulieren
voortraject diabetes
zorgtraject diabetes
zorgtraject cni
sociale kaart
diabetes rijbewijs
rookstop
lmn waasland
nuttige links
NIEUWS

ZORGTRAJECT: stappen voor gegevensoverdracht
2e verplichte gegevensinzameling zorgtrajecten
Er wordt een tweede verplichte gegevensinzameling zorgtrajecten via een nieuwe webtoepassing aangekondigd.

Tot 31 december 2017 moet u als huisarts/geregistreerde huisartsengroepering bepaalde gegevens van uw patiŽnten met een zorgtraject registreren en bezorgen aan het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid (WIV).
Het doel daarvan is een wetenschappelijke evaluatie van de zorgtrajecten. In de loop van de maand oktober krijgt u hierover een brief.

Voor welke patiŽnten en wanneer gegevens overmaken ?
Tot 31 december 2017 maakt u gegevens over van de patiŽnten:
- die uiterlijk op 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart
- waarvan het zorgtraject actief is (niet onderbroken door het ziekenfonds) op 1 oktober 2017.

Lijst patiŽnten met een zorgtraject
Om u te helpen bij het opzoeken van uw patiŽnten met een zorgtraject, zal het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) u begin november een lijst sturen met uw patiŽnten met een actief zorgtraject en de begindatum van hun zorgtraject.

Hoe de gegevens overmaken ?
U maakt de gegevens over via de nieuwe beveiligde webtoepassing ontwikkeld door het Healthdata.be platform:
1. of via automatische extractie uit zijn EMD (elektronisch medisch dossier)
2. of via manuele ingave in de webtoepassing ĎHealthdata for primary careí (HD4PrC) via https://hd4prc.healthdata.be/

Let op : alle EMD zijn nog niet geÔntegreerd met HD4PrC
Sommige EMD zijn nog niet geÔntegreerd met HD4PrC en laten nu nog geen extractie toe. De EMD-leveranciers hebben zich ertoe geŽngageerd dat alle artsen die hun gegevens op gestructureerde wijze hebben geregistreerd deze kunnen overmaken via extractie vůůr 31 december 2017. Om te weten of uw EMD deze extractie toelaat en voor meer informatie :
- raadpleeg de lijst EMD op de website https://zorgtrajecten.healthdata.be. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.
- contacteer uw EMD leverancier

Welke feedback over deze gegevens?
De volgende feedback is gepland:
- Een nationaal rapport op basis van de geaggregeerde gegevens.
- Een individuele feedback via de beveiligde webtoepassing in 2019. Niemand behalve uzelf is in staat kennis te nemen van uw individuele feedback.

Contact
Contact Center Healthdata (bij problemen met het gebruik van de webtoepassing)
support.healthdata@wiv-isp.be
02/739 01 42 van 9 tot 17 uur
BIJSCHOLINGEN 2017

Er worden 7 bijscholingen georganiseerd door het LMN Waasland gedurende 2017.
Hieronder vindt u alle data terug:

∎ 17/03/2017: bijscholing chronische nierinsufficiŽntie(1)
∎ 21/04/2017: bijscholing diabetes (1)
∎ 23/06/2017: bijscholing diabetes (2)
∎ 24/09/2017: bijscholing diabetes (3)
∎ 17/11/2017: bijscholing chronische nierinsufficiŽntie (2)
∎ 15/12/2017: feesteditie diabetes en chronische nierinsufficiŽntie

De bijscholingen vinden plaats in de AV-zaal (Kasteel Moeland - AZ Nikolaas), telkens van 12u tot 13u30, tenzij anders vermeld.

DIABETESPAS VERVANGEN DOOR VOORTRAJECT

Het voortraject diabetes ging van start op 1 februari 2016, ter vervanging van de diabetespas. Het voortraject is gericht op een betere omkadering van alle patiŽnten met de diagnose diabetes type 2, die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject of de diabetesconventie.

Vanaf 1 februari 2016 mag de huisarts dus geen diabetespas meer aanvragen voor zijn patiŽnten. De patiŽnten die een diabetespas ontvingen vůůr februari 2016 kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017.

De omschrijving van de verstrekking 102852 (diabetespas) wordt gewijzigd naar 'Opvolging van een patiŽnt met diabetes type 2 volgens het zorgprotocol' (voortraject).