home
nieuws
preventie
screening
diagnose
behandeling
educatie/dieet
opvolging
wanneer verwijzen
aanvraagformulieren
voortraject diabetes
zorgtraject diabetes
diabetes educatie
documenten
bijscholing
patientenmap
endocrinoloog contacteren?
zorgtraject cni
sociale kaart
diabetes rijbewijs
rookstop
lmn waasland
nuttige links
STAPPENPLAN HUISARTS

VOORWAARDEN

Medisch
■ Diabetes type 2
■ 1-2 injecties per dag OF maximale orale therapie (injecties worden overwogen)


Andere■ Ondertekening contract (PDF) door patiŽnt, huisarts en endocrinoloog
■ GMD bij de huisarts (< 12 maand)
■ Jaarlijks minstens 2 contacten met de huisarts
■ Om de 18 maanden minstens 1 contact met de endocrinoloog (advies om dit toch jaarlijks te doen)
OPSTARTEN ZORGTRAJECT

Stap 1
Huisarts bespreekt voorwaarden en doelstellingen van zorgtraject met patiŽnt

Stap 2

PatiŽnt akkoord? huisarts + patiŽnt ondertekenen contract (PDF)(enkel tijdens consultatie!)


Stap 3

Huisarts vult startformulier (PDF) in.

Stap 4

Huisarts verwijst patiŽnt naar endocrinoloog (contract + startformulier meegeven) die contract ondertekentStap 5
■ Huisarts (of patiŽnt) stuurt kopie naar adviserend geneesheer mutualiteit en bewaart origineel in GMD
■ Mutualiteit verstuurt bewijs van goedkeuring naar huisarts, specialist en patiŽnt
Startdatum zorgtraject = datum ontvangst en goedkeuring door adviserend geneesheer
VOORSCHRIFTEN


Diabete educatie
■ Huisarts maakt voorschrift (PDF) voor diabetes ecucatie op
■ Gelieve educatie in eerste lijn voor te schrijven (enkel in tweede lijn bij onvoldoende aanbod eerste lijn of complexe medische toestand van patiŽnt)
■ Huisarts bespreekt keuze van educator met patiŽnt:
Hier (PDF) vind u een overzicht van alle diabetes educatoren in het Waasland.
■ Educatie is verplicht in onderstaande gevallen:
- opstart van insuline of incretinemimetica
- overvang van 1 naar 2 insuline-injecties
- indien HbA1c > 7,5%
- bij vernieuwing of wijziging glucosemeter
■ diabetes educatie is volledig terugbetaaldMateriaal


Huisarts maakt voorschrift (PDF) op voor zelfzorgmateriaal:
■ glucosemeter: 3 jaar geldig
■ 3x50 strips + 100 lancetten: 6 maanden geldig
■ patiŽnt heeft ook attest van diabetes educator (PDF) nodig met vermelding van type glucosemeter
■ materiaal is volledig terugbetaald


Medicatie
■ Voor deze lijst van medicatie is geen attest van adviserend geneesheer vereist.
■ PatiŽnt kan gratis insulinepen verkrijg via diabetes educator of firma
■ PatiŽnt betaalt remgeld voor medicatie
HOE MOET HET VERDER?


DiŽtetiek
■ PatiŽnt heeft recht op 2 x 30 minuten per jaar
■ Huisarts geeft ■ Huisarts geeft voorschrift (PDF) mee aan patiŽnt mee aan patiŽnt
Hier (PDF) vind u een overzicht van alle diŽtisten in het Waasland
■ PatiŽnt betaald remgeld voor diŽtetiek


Podologie


■ PatiŽnt heeft recht op 2 x 45 minuten per jaar
■ Huisarts geeft voorschrift (PDF) mee aan patiŽnt
Hier (PDF) vind u een overzicht van alle podologen in het Waasland
■ PatiŽnt betaald remgeld voor podologie

Materiaal

Glucosemeter: hernieuwing voorschrift (PDF) na 3 jaar
Strips (3 x 50) + lancetten (100): hernieuwing voorschrift (PDF) na 6 maand
Opvolging
■ Huisarts doet verplichte registratie in GMD van:
- HbA1c
- BMI
- bloeddruk
- LDL-cholesterol
■ Op basis van deze gegevens vult de huisarts jaarlijks het opvolgformulier (PDF) in
■ PatiŽnt heeft recht op volledige terugbetaling van ALLE raadplegingen bij huisarts en endocrinoloog

Vragen
Heeft u vragen, contacteer dan zorgtrajectpromotor Lise Schepers via lmnwaasland@gmail.com of 0499/75.82.31.