WIJZIGING ZORGTRAJECTEN MEI '18 

Beste zorgverlener,

Vanaf 1 mei 2018 is er een nieuwe regelgeving in werking getreden voor het zorgtraject en het voortraject (= "opvolging van een patiënt met diabetes type 2"). 

ZORGTRAJECT
1. DIABETESEDUCATIE
Overgangsmaatregelen 
In 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving (opstart-, opvolg en extra educatie). Deze educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving kunnen tot ten laatste 31/12/2018 gegeven worden.

Afschaffing van: 
 • De 3 modules opstart-, opvolg- en extra educatie
 • De verplichting educatie te volgen in kritische situaties
Reeks van 5 verstrekkingen per jaar en éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen 
 • Elke patiënt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar
 • Ten minste één van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren 
 • Elke patiënt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat tenminste 1 van de eerste reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven.
 • Deze 5 bijkomende verstrekkingen mogen gegeven worden gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
 • Dit geldt voor elke patiënt ongeacht of hij/zij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesconventie of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen
Educatie thuis, in de praktijkruimte of in groep 
 • De educatie mag thuis bij de patiënt, in de praktijkruimte of in groep gegeven worden
 • Er zijn 3 nieuwe nomenclatuurcodes (educatie in de praktijkkamer, thuis of in groep)
 • Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers
 • Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen
 • De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen 
 • De educatie verstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra / gemeenschappelijke verblijfplaatsen  aangerekend worden
2. ZELFZORGMATERIAAL
Vanaf 1 mei 2018 hebben de patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel op voorwaarde dat zij:
 • een behandeling met insuline starten of hebben OF
 • een behandeling met incretinemimeticum starten of hebben
VOORTRAJECT: nieuwe educatieverstrekkingen
Nieuwe educatieverstrekkingen voor een subdoelgroep patiënten:

Vanaf 1 mei 2018 krijgt een patiënt toegang tot terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat hij​
 •  een verstrekking 102852 “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject” heeft
 •  behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria:
  • leeftijd 15-69 jaar EN
  • cardiovasculaire risicofactor gedefinieerd als
   •  BMI > 30 EN/OF
   • Arteriële hypertensie
 • een voorschrift van de huisarts heeft​
Per kalenderjaar heeft een patiënt recht op maximum 4 verstrekkingen 
De educatie kan individueel, in groep, of een combinatie van beide, op voorschrift van de huisarts

Verschillende zorgverleners kunnen de educatie geven, naargelang de noden van de patiënt 
 • Diabeteseducatoren : informatie over de ziekte en levensstijl
 • Diëtisten : educatie diëtetiek
 • Apothekers : aansporen tot therapietrouw
 • Verpleegkundigen : opvolgingsbezoek/zelfmanagement ondersteuning
 • Kinesitherapeuten : aansporen tot lichaamsbeweging
Diabeteseducatoren, diëtisten en apothekers kunnen diabeteseducatieverstrekkingen individueel of in groep geven.
Verpleegkundigen kunnen deze alleen individueel aan huis bij de patiënt geven en kinesitherapeuten kunnen dat alleen in groep.
 • Er zijn 8 nieuwe nomenclatuurcodes naargelang de betrokken beroepsgroep en het type educatie
 • Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers
 • Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen
 • De verstrekkingen worden volledig terugbetaald 
 • De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen 
 • De verstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra / gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden
DIËTETIEK EN PODOLOGIE
Er zijn geen wijzigingen voor de diëtetiek en podologieverstrekkingen .
Patiënten hebben recht op:
 • 2 terugbetaalde verstrekkingen diëtetiek én
 • 2 terugbetaalde verstrekkingen podologie (risicogroepen) per jaar
(ongeacht of zij terugbetaalde educatieverstrekkingen krijgen of niet).

meer info: 
Our mailing address is:
lmnwaasland@gmail.com