home
nieuws
preventie
screening
diagnose
behandeling
educatie/dieet
opvolging
wanneer verwijzen
voortraject diabetes
zorgtraject diabetes
zorgtraject cni
sociale kaart
diabetes rijbewijs
rookstop
lmn waasland
nuttige links
GENEESMIDDELEN ZORGTRAJECT
Een attest is niet meer nodig bij het voorschrijven van onderstaande geneesmiddelen, indien de patiënt een zorgtraject diabetes aangegaan is. Het volstaat dat één van volgende vermeldingen op het voorschrift staat.

> “Zorgtraject diabetes” of “ZTD”

Uiteraard moet bij het voorschrijven voldaan zijn aan de terugbetalingsvoorwaarden!
MEDICATIE ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2
Glitazonen
► ACTOS
DPP4-inhibitoren
► GALVUS
► JANUVIA
► ONGLYZA
► TRAJENTA
► VIPIDIA
Gliflozinen
► INVOKANA
► JARDIANCE
► FORXIGA
Gliflozinen + metformine
► SYNJARDY
► VOKANAMET
► XIGDUO
Gliptine + metformine
► EUCREAS
► JANUMET
► KOMBOGLYZE
► JENTADUETO
► VIPDOMET
Incretinemimetica
► BYDUREON
► BYETTA
► LYXUMIA
► VICTOZA
► EPERZAN
► TRULICITY
► OZEMPIC
Langwerkende insuline-analogen
► LANTUS
► TOUJEO SOLOSTAR
► ABASAGLAR
► TRESIBA
Combinaties met een ultrasnelwerkende insuline-analoog
► NOVOMIX
► HUMALOGMIX
Combinatie Incretinemimetica + insuline
► SULIQUA
► XYLTOPHY
MEDICATELIJST ZONDER ATTEST?
Met info over medicatie Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie, Diabetesconventie
KLIK HIER (PDF - versie juni 2019 )
AANVRAAGFORMULIEREN?
► KLIK HIER