home
preventie
screening
diagnose
behandeling
educatie/dieet
opvolging
wanneer verwijzen
medicatie
voortraject diabetes
zorgtraject diabetes
zorgtraject cni
sociale kaart
diabetes rijbewijs
rookstop
lmn waasland
nuttige links
NIEUWS

NIEUWE REGELGEVING ZORGTRAJECT EN VOORTRAJECT - vanaf 1 januari 2019
Wijzigingen in de regelgeving van de zorgtrajecten CNI en DIABETES MELLITUS TYPE 2 vanaf 1 januari 2019:

1. Zorgtrajectcontracten

De patiŽnt moet geen toestemming meer geven om zijn gegevens te laten verwerken voor een wetenschappelijke evaluatie omdat de privacywet dit reeds toelaat. De tekst in het luik ďverbintenissen van de patiŽntĒ is in die zin aangepast.

De bestaande contracten, die vůůr 1 januari 2019 naar het ziekenfonds werden gestuurd, blijven lopen en moeten dus niet vervangen worden door een nieuw contract.

2. Verlengen van een zorgtraject door rekening te houden met een prestatie specialist

Indien de patiŽnt met een zorgtraject in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis verblijft en zich om medische redenen niet meer kan verplaatsen naar de raadpleging van de specialist, komt het aanrekenen van de honoraria voor een bezoek in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis door een specialist ook in aanmerking voor de jaarlijkse verlenging, op voorwaarde dat de arts-specialist een zorgtrajectcontract voor de betrokken ziekte mag ondertekenen.

(103051 Bezoek in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis door een geneesheer-specialist, op schriftelijke vraag van de behandelende huisarts of van de behandelende huisarts op basis van verworven rechten, met schriftelijk verslag van de geneesheer-specialist. De aanwezigheid van beide geneesheren samen is vereist indien zij gevraagd wordt in de schriftelijke aanvraag)
ZORGTRAJECTCONTRACT CNI 56 027 Bytes
ZORGTRAJECTCONTRACT DM type 256 382 Bytes
PATIňNTENINFO
Voor diabetespatiŽnten bestaan er verschillende zorgsystemen, of -voorzieningen, afhankelijk van de behandeling.
Naar aanleiding van de recente wijzigingen in het zorgtraject en voortraject type 2 heeft de Diabetes Liga een nieuwe brochure ontwikkeld: 'Zorgsystemen en voorzieningen bij diabetes'.

Lees hier meer over het zorgtraject diabetes en de andere zorgsystemen.
FOLDER ZORGSYSTEMEN EN VOORZIENINGEN BIJ DIABETES PDF - 1 049 467 Bytes
NIEUWE REGELGEVING ZORGTRAJECT EN VOORTRAJECT - vanaf 1 mei 2018
Vanaf 1 mei 2018 treedt een nieuwe regelgeving in werking voor het zorgtraject en het voortraject (= "opvolging van een patiŽnt met diabetes type 2").

De nieuwe regelgeving is op 20/3/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1/5/18.​
Meer info: KLIK HIER
ZORGTRAJECT
1. Diabeteseducatie
Afschaffing van:

> de 3 modules opstart-, opvolg- en extra educatie
> de verplichting educatie te volgen in kritische situaties

Reeks van 5 verstrekkingen per jaar en ťťnmalig 5 bijkomende verstrekkingen

- Elke patiŽnt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar
- Ten minste ťťn van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiŽnt gebeuren
- Elke patiŽnt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat tenminste 1 van de eerste
reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven.
- Deze 5 bijkomende verstrekkingen mogen gegeven worden gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
- Dit geldt voor elke patiŽnt ongeacht of hij/zij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesconventie of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen

Educatie thuis, in de praktijkruimte of in groep

- De educatie mag thuis bij de patiŽnt, in de praktijkruimte of in groep gegeven worden
- Er zijn 3 nieuwe nomenclatuurcodes (educatie in de praktijkkamer, thuis of in groep)
- Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers
- Tijdens dezelfde dag mag een patiŽnt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen
- De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen
- De educatie verstrekkingen mogen niet voor patiŽnten in woonzorgcentra / gemeenschappelijke verblijfplaatsen
aangerekend worden

Overgangsmaatregelen

In 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving (opstart-, opvolg en extra educatie).
Deze educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving kunnen tot ten laatste 31/12/2018 gegeven worden.
2. Zelfzorgmateriaal
Vanaf 1 mei 2018 hebben de patiŽnten met een zorgtraject diabetes type 2 recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben
3. Forfaitaire honoraria voor specialisten
Vanaf 1 mei 2018 betaalt het ziekenfonds geen jaarlijks forfaitair honorarium meer aan de specialist wanneer

> een patiŽnt met zorgtraject diabetes type 2 opgenomen wordt in een diabetesovereenkomst
Uitzondering: wanneer een patiŽnt met zorgtraject diabetes type 2 tijdelijk overschakelt naar groep C1 van de diabetesovereenkomst blijft het forfaitair honorarium behouden

> een patiŽnt met zorgtraject chronische nierinsufficiŽntie opgenomen is in een dialyseovereenkomst
VOORTRAJECT ('Opvolging van een patiŽnt met diabetes type 2í)
! nieuwe educatieverstrekkingen voor een subdoelgroep patiŽnten
Vanaf 1 mei 2018 krijgt een patiŽnt toegang tot terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat hij​
> een verstrekking 102852 ďOpvolging van een patiŽnt met diabetes type 2/voortrajectĒ heeft
> behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria:
leeftijd 15-69 jaar EN
cardiovasculaire risicofactor gedefinieerd als
- BMI > 30 EN/OF
- ArteriŽle hypertensie
> een voorschrift van de huisarts heeft​
Per kalenderjaar heeft een patiŽnt recht op maximum 4 verstrekkingen
De educatie kan individueel, in groep, of een combinatie van beide, op voorschrift van de huisarts
Verschillende zorgverleners kunnen de educatie geven, naargelang de noden van de patiŽnt
> Diabeteseducatoren : informatie over de ziekte en levensstijl
> DiŽtisten : educatie diŽtetiek
> Apothekers : aansporen tot therapietrouw
> Verpleegkundigen : opvolgingsbezoek/zelfmanagement ondersteuning
> Kinesitherapeuten : aansporen tot lichaamsbeweging

Diabeteseducatoren, diŽtisten en apothekers kunnen diabeteseducatieverstrekkingen individueel of in groep geven.
Verpleegkundigen kunnen deze alleen individueel aan huis bij de patiŽnt geven enkinesitherapeuten kunnen dat alleen in groep.

> Er zijn 8 nieuwe nomenclatuurcodes naargelang de betrokken beroepsgroep en het type educatie
> Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers
> Tijdens dezelfde dag mag een patiŽnt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen
> De verstrekkingen worden volledig terugbetaald
> De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen
> De verstrekkingen mogen niet voor patiŽnten in woonzorgcentra / gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden
Er zijn geen wijzigingen voor de diŽtetiek en podologieverstrekkingen . PatiŽnten hebben recht op 2 terugbetaalde verstrekkingen diŽtetiek en 2 podologie (risicogroepen) per jaar, ongeacht of zij terugbetaalde educatieverstrekkingen krijgen of niet

BIJSCHOLINGEN 2019
Er worden opnieuw bijscholingen georganiseerd door het LMN Waasland gedurende 2018.
Hieronder vindt u alle data terug:

∎ 28/03/2019: bijscholing pediatrie (donderdagavond)
∎ 29/03/2019: bijscholing pediatrie
∎ 26/04/2019: bijscholing diabetes (1)
∎ 26/06/2019: mini-symposium 'Diabeteszorg in het Waasland: alles wat u wilde weten over zorgtrajecten! (woensdagavond)
∎ 21/06/2019: bijscholing diabetes (2)
∎ 11/10/2019: bijscholing diabetes (3)
∎ 16/11/2019: bijscholing chronische nierinsufficiŽntie
∎ 13/12/2019: feesteditie diabetes (4)

De bijscholingen vinden plaats in de AV-zaal (Kasteel Moeland - AZ Nikolaas), telkens van 12u tot 13u30, tenzij anders vermeld.