home
nieuws
preventie
screening
diagnose
behandeling
educatie/dieet
opvolging
wanneer verwijzen
medicatie
voortraject diabetes
zorgtraject diabetes
zorgtraject cni
sociale kaart
diabetes rijbewijs
rookstop
lmn waasland
nuttige links
ZORGTRAJECT
> Nomenclatuurcodes diabeteseducatie zorgtraject diabetes type 2 en honoraria op 1 mei 2018
Nomenclatuurcode:
honoraria:
794415
Individuele zitting diabeteseducatie door de diabeteseducator, gedurende minstens 30 minuten, in zijn praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts of in een regiohuis van een locoregionale structuur
22,52 euro
794430
Individuele zitting diabeteseducatie door de diabeteseducator, gedurende minstens 30 minuten, bij de rechthebbende thuis
22,52 euro
794452
Groepszitting diabeteseducatie door de dia-beteseducator, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de diabeteseducator van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld; per rechthebbende
14,08 euro
VOORTRAJECT (opvolging van een patiŽnt met diabetes type 2)
! nieuwe educatieverstrekkingen voor een subdoelgroep patiŽnten
> Nomenclatuurcodes voor diabeteseducatoren
Nomenclatuurcode:
794253
Individuele zitting diabeteseducatie door een diabeteseducator: informatie over de ziekte en de levensstijl gedurende minstens 30 minuten, in zijn praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur
22,52 euro
794334
Groepszitting diabeteseducatie door een diabeteseducator: informatie over de ziekte en de levensstijl gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de diabeteseducator van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld; per rechthebbende
14,08 euro
Het is de opdracht van de diabeteseducator tijdens die zittingen om:
> De rechthebbende duidelijke en begrijpelijke informatie te geven over diabetes en de behandeling ervan:
1) oorzaken, verloop, eventuele verwikkelingen;
2) herkennen, corrigeren en voorkomen van hyper- en hypoglycemieŽn;
3) effect van geneesmiddelen op de glycemie, teneinde de therapietrouw te verbeteren (met name de hoofd- en nevenwerkingen van antidiabetica of andere geneesmiddelen...);
4) adequaat reageren bij ziekte, koorts, braken;
5) op reis te nemen maatregelen.
> De rechthebbende te motiveren om zijn levensstijl en -hygiŽne aan te passen:
1) evenwichtige voeding, stoppen met roken, lichaamsbeweging;
2) voeten regelmatig controleren en gepast schoeisel dragen;
3) een goede mond- en tandverzorging aanhouden.
> De rechthebbende maatschappelijke informatie te geven (meer bepaald over het rijbewijs enz.).

> Nomenclatuurcodes voor diŽtisten
Nomenclatuurcode:
honoraria:
794275
Individuele zitting diabeteseducatie door een diŽtist: educatie diŽtetiek gedurende minstens 30 minuten, in zijn praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur
22,52 euro
794356
Groepszitting diabeteseducatie door een diŽtist: educatie diŽtetiek, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de diŽtist van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld; per rechthebbende
14,08 euro
Tijdens die zittingen geeft de diŽtist de rechthebbende nuttige informatie over evenwichtige voeding aangepast aan zijn diabetes:
a) bereiding en spreiding van de maaltijden in functie van de behandeling;
b) rekening houden met de soorten, de verdeling en de hoeveelheden koolhydraten en vetten;
c) etiketten op voedingsmiddelen correct lezen;
d) opvolging dieet om gewicht te verliezen
> Nomenclatuurcodes voor apothekers
Nomenclatuurcode:
Honoraria:
794290
Individuele zitting diabeteseducatie door een apotheker: aansporen tot therapietrouw gedurende minstens 30 minuten, in een lokaal ter beschikking gesteld door de apotheker, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur.
22,52 euro
794371
Groepszitting diabeteseducatie door een apotheker: aansporen tot therapietrouw, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de apotheker van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld; per rechthebbende
14,08 euro
Het is de opdracht van de apotheker tijdens die zittingen, de voorbereiding ervan en/of de opvolging ervan
a) voorafgaandelijk alle geneesmiddelen (antidiabetica of andere middelen) die de rechthebbende inneemt en diens therapietrouw te onderzoeken (posologie, ogenblik van de inname, ondervonden problemen, bezorgdheden, vergetelheden...);
b) gedetailleerde en begrijpelijke informatie aan de rechthebbende te geven over de geneesmiddelen, het juiste gebruik ervan, het beste moment voor de inname ervan, het omgaan met bijwerkingen, de combinaties die moeten worden vermeden (bijv. NSAID en metformine), het omgaan met problemen (bijv. hypoglycemie) en de alarmsignalen die een medische raadpleging noodzakelijk maken;
c) documentatie te verstrekken die de kernboodschappen bevat die gevalideerd zijn en afgestemd zijn op de medicatie;
d) therapietrouw te bevorderen en hulpmiddelen voor te stellen (informatiefolders, medicatieschema's, weekdoos, ...);
e) de therapietrouw inzake de medicatie op te volgen;
f) feedback te geven aan de voorschrijvende arts en deze onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke bevinding waarvoor een snel optreden bij de rechthebbende gerechtvaardigd is
> Nomenclatuurcodes voor verpleegkundigen
Nomenclatuurcode:
honoraria:
794312
Individuele zitting diabeteseducatie door een verpleegkundige: opvolgingsbezoek / zelfmanagementondersteuning gedurende minstens 30 minuten, bij de rechthebbende thuis
22,52 euro
Het is de opdracht van de verpleegkundige tijdens die zittingen om:
a) op basis van een anamnese, de evaluatie van de algemene toestand en de opvolging ervan, de aanwezige risicoís en eventuele problemen te detecteren, te onderzoeken en te objectiveren;
b) de rechthebbende op de hoogte te brengen van de conclusies over de mogelijke problemen en risico's die aan het licht zijn gekomen;
c) de rechthebbende te adviseren en hem te motiveren tot zelfzorg om over zijn eigen gezondheid te waken en zijn behandeling, dieet en levensstijl zelf in handen te nemen en nauwgezet te volgen;
d) bepaalde parameters te meten die rechtstreeks of onrechtstreeks op diabetes betrekking hebben en hiervan een longitudinaal overzicht bij te houden
> Nomenclatuurcodes voor kinesitherapeuten
Nomenclatuurcode:
honoraria:
794393
Groepszitting diabeteseducatie door een kinesitherapeut: aansporen tot lichaamsbeweging, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 rechthebbenden, gevolgd door het opstellen en het bewaren door de kinesitherapeut van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld; per rechthebbende
14,08 euro

Het is de opdracht van de kinesitherapeut tijdens die zittingen om:
a) de rechthebbenden te herinneren aan het belang van regelmatige lichaamsbeweging en te motiveren om hun levenswijze en levenshygiŽne aan te passen en regelmatig lichaamsbeweging te hebben;
b) de rechthebbenden een individueel programma te geven met oefeningen voor thuis en hen te motiveren dit programma zelfstandig verder te zetten.
VERSLAG INDIVIDUELE DIABETESEDUCATIE
De diabeteseducator, de diŽtist, de apotheker, de verpleegkundige en de kinesitherapeut die een of meer individuele zittingen hebben verleend, stellen een beknopt verslag op voor de voorschrijvende arts, nadat de patiŽnt de voorgeschreven individuele zittingen heeft gekregen of, bij ontstentenis, nadat een volledig kalenderjaar is verstreken.

Zij houden voor elke patiŽnt van individuele zittingen een dossier bij met betrekking tot de diabeteseducatie, waarin gegevens zijn opgenomen over de therapeutische doelstellingen, de inhoud van de gerealiseerde educatie en de plaats waar de verstrekkingen zijn verleend. Zij bewaren alle elementen van het dossier betreffende een educatiejaar voor een rechthebbende gedurende minstens vijf jaar vanaf 31 december van dat educatiejaar.