home
nieuws
preventie
screening
diagnose
behandeling
educatie/dieet
wanneer verwijzen
medicatie
voortraject diabetes
zorgtraject diabetes
zorgtraject cni
sociale kaart
diabetes rijbewijs
rookstop
lmn waasland
nuttige links
OPVOLGING DIABETES TYPE 2

TUSSENTIJDSE CONTROLE

∎ Levensstijl: gepersonaliseerd voedingsadvies, lichaamsbeweging, rookstop, alcoholreductie
∎ Diabeteseducatie
∎ Medicatie: educatie en therapietrouw
∎ Psychosociale problemen: depressie, angst, eetstoornissen, cognitief functioneren
∎ Hypoglycemie: preventie en aanpak van hypoglycemie
∎ Gewicht (lengte): minstens 5-10% gewichtsverlies bij overgewicht
∎ Bloeddruk: < 140/90 mmHg
∎ Glycemie (op indicatie nuchter, dagcurves)
∎ HbA1c:
- Algemeen: 7% (53 mmol/mol)
- Strikter: <6,5% (bij korte diabetesduur, goede levensverwachting en afwezigheid van cardiovasculair lijden)
- Accepteer: <8% (bij lange diabetesduur met moeizaam te bereiken streefwaarden, aanwezigheid van cardiovasculair lijden, of beperkte levensverwachting)

JAARLIJKSE CONTROLE

∎ Bevraag klachten wijzend op complicaties
∎ Evaluatie voetrisico
∎ Cholesterol, LDL, HDL, triglyceriden
∎ Creatinine (eGFR): opsporing diabetische nefropathie
∎ (Micro)albuminurie (albumine-creatinineratio): opsporing diabetische nefropathie
∎ Nazicht injectieplaatsen
∎ Nazicht glucosemeter
∎ Nazicht voorwaarden diabetespas, zorgtraject, conventie
∎ Evaluatie rijgeschiktheid

VACCINATIES

∎ Jaarlijkse griepvaccinatie
∎ Pneumokokkenvaccinatie op indicatie
∎ Bespreek het risico op hepatitis B

BESPREKING VERWIJZING

∎ DiŽtist
∎ Podoloog: bij verhoogd risico voetproblemen voor educatie en preventie
∎ Oogarts: jaarlijkse evaluatie diabetische retinopathie
∎ Tandarts