home
nieuws
preventie
screening
diagnose
behandeling
educatie/dieet
opvolging
wanneer verwijzen
medicatie
zorgtraject diabetes
zorgtraject cni
sociale kaart
diabetes rijbewijs
rookstop
lmn waasland
nuttige links
STAPPENPLAN HUISARTS
∎ STAPPENPLAN VOORTRAJECT PDF - 156 328 BytesWORD - 27 437 Bytes
∎ VOORSCHRIFT EDUCATIE VOORTRAJECT PDF - 101 424 BytesWORD - 55 296 Bytes

VOORTRAJECT (= 'Opvolging van een patiŽnt met diabetes type 2í) 102852

NIEUWE EDUCATIEVERSTREKKINGEN VOOR EEN SUBDOELGROEP PATIňNTEN

Een patiŽnt krijgt toegang tot terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat hij​
1. een verstrekking 102852 ďOpvolging van een patiŽnt met diabetes type 2/voortrajectĒ heeft
2. behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria:
∎ leeftijd 15-69 jaar EN
∎ cardiovasculaire risicofactor gedefinieerd als BMI > 30 EN/OF ArteriŽle hypertensie
3. een voorschrift van de huisarts heeft​

Per kalenderjaar heeft een patiŽnt recht op maximum 4 verstrekkingen
De educatie kan individueel, in groep, of een combinatie van beide, op voorschrift van de huisarts!

Verschillende zorgverleners kunnen de educatie geven, naargelang de noden van de patiŽnt
> Diabeteseducatoren: informatie over de ziekte en levensstijl
> DiŽtisten : educatie diŽtetiek
> Apothekers: aansporen tot therapietrouw
> Verpleegkundigen: opvolgingsbezoek/zelfmanagement ondersteuning
> Kinesitherapeuten : aansporen tot lichaamsbeweging

VOORSCHRIFT HUISARTS
KLIK HIER (algemene info)
VOORTRAJECT DIABETES TYPE 2

Het voortraject diabetes ging van start op 1 februari 2016, ter vervanging van de diabetespas. Het voortraject is gericht op een betere omkadering alle patiŽnten met de diagnose diabetes type 2, die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject of de diabetesconventie.

Vanaf 1 februari 2016 mag de huisarts dus geen diabetespas meer aanvragen voor zijn patiŽnten. De patiŽnten die een diabetespas ontvingen vůůr februari 2016 kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017.

De omschrijving van de verstrekking 102852 (diabetespas) wordt gewijzigd naar 'Opvolging van een patiŽnt met diabetes type 2 volgens het zorgprotocol' (voortraject)

HOE AANVRAGEN?

De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiŽnt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.

De huisarts moet:

∎ de betrokken patiŽnten in de praktijk identificeren.
∎ de klinische en biologische gegevens van de patiŽnt registreren, zoals beschreven in het zorgprotocol
∎ doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de Ďevidence based (EBM)í-aanbevelingen voor goede praktijkvoering
∎ de individuele doelstellingen bespreken met deze patiŽnten en ze noteren in het GMD.
► DOWNLOAD ZORGPROTOCOLPDF - 209 958 BytesWORD - 20 337 Bytes
VOORDELEN PATIňNT?

Recht op tegemoetkoming van bepaalde diŽtetiek- en podologie-verstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven:

∎ individuele diŽtistische evaluatie en/of interventie (771131): max. 2 per jaar
∎ individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling (771153): max. 2 per jaar voor patiŽnten die tot een risicogroep behoren

Extra begeleiding
Toegang tot volledig terugbetaalde verstrekkingen educatie voor patiŽnten die behoren tot een subdoelgroep (zie supra)