home
nieuws
preventie
screening
diagnose
behandeling
educatie/dieet
opvolging
wanneer verwijzen
medicatie
voortraject diabetes
zorgtraject diabetes
zorgtraject cni
documenten
bijscholing
nefroloog contacteren
sociale kaart
diabetes rijbewijs
rookstop
lmn waasland
nuttige links
STAPPENPLAN HUISARTS

VOORWAARDENMedisch
■ Chronische NierinsufficiŽntie
- vanaf ernstig stadium (GFR < 45), 2 x bepaald d.m.v. bloedanalyse (3 maand tussen)
EN/OF
- met proteÔnurie > 1 g/dag, 2 x bepaald d.m.v. urineonderzoek (3 maand tussen)
■ >18 jaar
■ Geen dialyse of niertransplantatie


Andere
■ Ondertekening contract (PDF) door patiŽnt, huisarts en nefroloog
■ GMD bij de huisarts (< 12 maand)
■ Jaarlijks minstens 2 contacten met de huisarts
■ Jaarlijks minstens 1 contact met de nefroloog
■ PatiŽnt in staat tot ambulante opvolging en tot zelfzorg bij afsluiten van het contract
OPSTARTEN ZORGTRAJECT

Stap 1
Huisarts bespreekt voorwaarden en doelstellingen van zorgtraject met patiŽnt

Stap 2

PatiŽnt akkoord? huisarts + patiŽnt ondertekenen contract (PDF)(enkel tijdens consultatie!)


Stap 3

Huisarts vult startformulier (PDF) in.

Stap 4

Huisarts verwijst patiŽnt naar endocrinoloog (contract + startformulier meegeven) die contract ondertekentStap 5
■ Huisarts (of patiŽnt) stuurt kopie naar adviserend geneesheer mutualiteit en bewaart origineel in GMD
■ Mutualiteit verstuurt bewijs van goedkeuring naar huisarts, specialist en patiŽnt
Startdatum zorgtraject = datum ontvangst en goedkeuring door adviserend geneesheer
VOORSCHRIFTEN

Bloeddrukmeter


■ Huisarts maakt voorschrift (PDF)
■ Raadpleeg hier de meest recente lijst met gevalideerde bloeddrukmeters
■ PatiŽnt krijgt terugbetaling van maximum 60 euro

Medicatie

■ Voor deze lijst van medicatie is geen attest van adviserend geneesheer vereist.
■ PatiŽnt betaalt remgeld voor medicatie
HOE MOET HET VERDER?DiŽtetiek
■ PatiŽnt heeft recht bepaald aantal sessies (30 min.) per jaar, afhankelijk van stadium:
- Stadium 3B (GFR: 30-44): 2 sessies
- Stadium 4 (GFR: 15-29): 3 sessies
- Stadium 5 (GFR <15): 4 sessies
■ Huisarts geeft voorschrift(PDF) mee aan patiŽnt
Hier (PDF) vind u een overzicht van alle diŽtisten in het Waasland
■ PatiŽnt betaald remgeld voor diŽtetiek

Materiaal


Bloeddrukmeter
: hernieuwing voorschrift (PDF) na 5 jaar

Opvolging
■ Huisarts doet verplichte registratie in GMD van:
- eGFR
- Creatinine
- Bloeddruk
- Hemoglobine
- Parathormoon
■ Op basis van deze gegevens vult de huisarts jaarlijks het opvolgformulier (PDF) in
■ PatiŽnt heeft recht op volledige terugbetaling van ALLE raadplegingen bij huisarts en nefroloog

Vragen

Heeft u vragen, contacteer dan zorgtrajectpromotor Lise Schepers via lmnwaasland@gmail.com of 0499/75.82.31.