home
nieuws
preventie
screening
diagnose
behandeling
educatie/dieet
opvolging
wanneer verwijzen
medicatie
voortraject diabetes
zorgtraject diabetes
stappenplan huisarts
documenten
bijscholing
patientenmap
endocrinoloog contacteren?
zorgtraject cni
sociale kaart
diabetes rijbewijs
rookstop
lmn waasland
nuttige links
DIABETES EDUCATIE

WAT IS DIABETES EDUCATIE?

Elke patiŽnt in het zorgtraject heeft recht op 5 educatieverstrekkingen per jaar en ťťnmalig 5 bijkomende verstrekkingen:
∎ Elke patiŽnt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar
∎ Ten minste ťťn van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiŽnt gebeuren
∎ Elke patiŽnt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat tenminste 1 van de eerste reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven.
∎ Deze 5 bijkomende verstrekkingen mogen gegeven worden gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
∎ Dit geldt voor elke patiŽnt ongeacht of hij/zij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesconventie of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen

Sinds 1.05.2018:
Afschaffing van:
∎ De 3 modules opstart-, opvolg- en extra educatie
∎ De verplichting educatie te volgen in kritische situaties

Bij diabetes educatie wordt informatie gegeven op maat van de patiŽnt waarbij de patiŽnt en zijn noden centraal staan. Een educatie houdt onder andere in:

∎ Individuele educatie van de patiŽnt en zijn omgeving.
∎ Geven van informatie en inzicht in de ziekte: oorzaak van de ziekte, ziekteverloop, verwikkelingen en levensverwachtingen.
∎ Motiveren tot levensstijlaanpassingen: evenwichtige voeding, rookstop, beweging
∎ Aanleren van glycemiemetingen met glucometer, lancetten en strips
∎ Uitleg geven over medicatie ter behandeling van de diabetes: het effect van bepaalde geneesmiddelen, werking van insuline, Ö
∎ Informeren over hypo- en hyperglycemie: voorkomen, herkennen en corrigeren

Hierdoor ontwikkelt de patiŽnt de kennis om zoveel mogelijkheid de verantwoordelijkheid over zijn aandoening op te nemen. ('patient empowerment')

De educatie gebeurt steeds op voorschrift van de huisarts. Na afloop van de educatiesessies stelt de educator een verslag op voor de huisarts.

WANNEER IS EDUCATIE VERPLICHT?
De verplichting om educatie voor te schrijven in bepaalde gevallen is niet meer geldig sinds 1.05.2018
HOE VOORSCHRIJVEN?

De huisarts maakt een voorschrift op voor diabetes educatie. Educatie moet zoveel mogelijk in de eerste lijn voorgeschreven worden. Gelieve enkel educatie in de tweede lijn voor te schrijven als het aanbod in de eerste lijn onvoldoende is of bij een complexe medische toestand van de patiŽnt.

Op zoek naar een diabeteseducator? Bezoek de sociale kaart op deze website.

De huisarts geeft een verwijsbrief mee aan de patiŽnt.

Diabetes educatie is volledig terugbetaald voor de patiŽnt.