home
nieuws
preventie
screening
diagnose
behandeling
educatie/dieet
opvolging
wanneer verwijzen
medicatie
voortraject diabetes
zorgtraject diabetes
stappenplan huisarts
diabetes educatie
documenten
bijscholing
endocrinoloog contacteren?
zorgtraject cni
sociale kaart
diabetes rijbewijs
rookstop
lmn waasland
nuttige links
PATIňNTENMAP 'ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2'

De patiŽntenmap 'zorgtraject diabetes type 2' heeft 2 doeleinden. Enerzijds kan het de huisarts administratief ontlasten door alle documenten in het kader van het zorgtraject te bundelen in 1 map. Anderzijds kan het de communicatie verbeteren tussen de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van de diabetespatiŽnt.

De patiŽntenmappen kunnen gratis besteld worden door zorgverleners die actief zijn binnen het Waasland via mail: lmnwaasland@gmail.com

De patiŽntenmap werd ontwikkeld door Dr. Annelies De Moor in samenwerking met het LMN Waasland, als onderdeel van haar thesisproject in haar afstudeerjaar.


INHOUD PATIňNTENMAP
(klik om de documenten te openen)

► VOORPAGINA
► INFORMED CONSENT
1. WERKDOCUMENTEN
► MEDICATIESCHEMA
► OVERZICHTSBLAD OPVOLGING ZORGVERLENERS
► ASPRAKENKAART
2. FORMULIEREN
► CONTRACT ZORGTRAJECT
► STARTFORMULIER
► RIJGESCHIKTHEIDSATTEST GROEP 1 -- GROEP 2
► OPVOLGFORMULIER
3. VOORSCHRIFTEN
► DIABETES EDUCATOR
► DIňTIST
► PODOLOOG
► MATERIAAL EERSTE AFLEVERING
► HERNIEUWING GLUCOMETER
► HERNIEUWING STROOKJES EN LANCETTEN
► VERWIJSBRIEF OOGARTS