home
nieuws
preventie
screening
diagnose
behandeling
educatie/dieet
opvolging
wanneer verwijzen
medicatie
voortraject diabetes
zorgtraject diabetes
diabetes educatie
documenten
bijscholing
patientenmap
endocrinoloog contacteren?
zorgtraject cni
sociale kaart
diabetes rijbewijs
rookstop
lmn waasland
nuttige links
STAPPENPLAN HUISARTS

VOORWAARDEN

Medisch
■ Diabetes type 2
■ 1-2 insuline-/incretine- injecties per dag OF onvoldoende controle bij maximale orale behandeling (injecties worden overwogen)
NIET bij:
 type 1 diabetes
 zwanger of zwangerschapswens
 > 2 injecties / dag
Andere■ Ondertekening contract (PDF) door patiŽnt, huisarts en endocrinoloog
■ GMD bij de huisarts (ten laatste binnen het jaar na start zorgtraject)
■ Jaarlijks minstens 2 contacten met de huisarts en 1 contact met de endocrinoloog
■ PatiŽnt is in staat tot ambulante opvolging en zelfzorg bij afsluiten contract
OPSTARTEN ZORGTRAJECT
Eerste contact huisarts
■ Huisarts bespreekt voorwaarden en doelstellingen van zorgtraject met patiŽnt
■ PatiŽnt akkoord? huisarts + patiŽnt ondertekenen startformulier (PDF) in
■ Huisarts verwijst patiŽnt naar endocrinoloog (startformulier meegeven), die het contact ondertekent tijdens consultatie
Tweede contact huisarts■ PatiŽnt heeft het contract mee, ondertekend door de endocrinoloog
■ Huisarts (of patiŽnt) stuurt kopie naar adviserend geneesheer mutualiteit en bewaart origineel in GMD
■ Mutualiteit verstuurt bewijs van goedkeuring naar huisarts, specialist en patiŽnt
■ Startdatum zorgtraject noteren in GMD
Startdatum zorgtraject = datum ontvangst en goedkeuring door adviserend geneesheer

VOORSCHRIFTEN

Diabetes educatie
■ Huisarts maakt voorschrift (PDF) voor diabetes ecucatie op
Elke patiŽnt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar. Elke patiŽnt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen.
■ Gelieve educatie in eerste lijn voor te schrijven (enkel in tweede lijn bij onvoldoende aanbod eerste lijn of complexe medische toestand van patiŽnt)
■ Huisarts bespreekt keuze van educator met patiŽnt en geeft een verwijsbrief (PDF) mee
■ Hier (PDF) vind u een overzicht van alle diabetes educatoren in het Waasland.
■ Diabeteseducatie is volledig terugbetaald


DiŽtetiek
■ Indien aangewezen, heeft de patiŽnt op voorschrift (PDF) recht op 2 x 30 minuten per jaar (noteer 'ZTD' of 'zorgtraject diabetes' op het voorschrift)
■ Huisarts geeft verwijsbrief (PDF) mee aan patiŽnt
■ Hier (PDF) vind u een overzicht van alle diŽtisten in het Waasland
■ PatiŽnt betaald remgeld voor diŽtetiek
Podologie
■ Indien aangewezen, heeft de patiŽnt op voorschrift (PDF) recht op 2 x 45 minuten per jaar (noteer 'ZTD' of 'zorgtraject diabetes' op het voorschrift)
■ Huisarts geeft verwijsbrief (PDF) mee aan patiŽnt
Hier (PDF) vind u een overzicht van alle podologen in het Waasland
■ PatiŽnt betaald remgeld voor podologieMateriaal
■ Huisarts maakt voorschrift (PDF) op voor zelfzorgmateriaal ( enkel voor patiŽnten met insuline / inspuitbare incretine sinds 1.05.2018 )
■ glucosemeter: 3 jaar geldig (1 x om de 3 jaar kan patiŽnt gratis nieuwe meter ontvangen)
■ strips en lancetten: 3x50 strips + 100 lancetten: 6 maanden geldig (op voorschrift na 6 maanden hernieuwbaar)
■ patiŽnt heeft ook attest van diabetes educator (PDF) nodig met vermelding van type glucosemeter
■ Materiaal is volledig terugbetaald, alleen patiŽnten die een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten/hebben.
Medicatie
■ Voor deze lijst van medicatie is geen attest van adviserend geneesheer vereist.
■ PatiŽnt betaalt remgeld voor medicatie
HOE MOET HET VERDER?

Materiaal

Glucosemeter: hernieuwing voorschrift (PDF) na 3 jaar
Strips (3 x 50) + lancetten (100): hernieuwing voorschrift (PDF) na 6 maandOpvolging■ Huisarts doet verplichte registratie in GMD van:
- HbA1c
- BMI
- bloeddruk
- LDL-cholesterol
■ Op basis van deze gegevens vult de huisarts jaarlijks het opvolgformulier (PDF) in
■ PatiŽnt heeft recht op volledige terugbetaling van ALLE raadplegingen bij huisarts en endocrinoloog.
Er geldt wel een minimum van 2 contacten/jaar met de huisarts en 1 consultatie/jaar bij de endocrinoloog.

Vragen
Heeft u vragen, contacteer dan zorgtrajectpromotor via lmnwaasland@gmail.com of 0499/75.82.31.